Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas

 

Projektuotojai, rengdami statinio projektus, dažniausiai nesprendžia su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių klausimų, nurodytų statybos įstatyme, statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas”. Parengtuose statinio techniniuose projektuose nebūna pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendimų, nurodytų minimo 45 punkte, kurie padėtų užtikrinti geresnes darbo sąlygas ir tarsi duotų tinkamą toną darbams statybvietėje. Numatome konkrečias priemones ir būtinus darbus statybvietei paruošti, statomame objekte garantuoti atliekamų darbų technologiškumą, gerą kokybę, saugias darbo ir reikiamas darbo higienos sąlygas, gamtosaugos, apsaugos nuo gaisro, saugaus eismo reikalavimus.


Šioje srityje specializuojamės jau daugiau kaip 5 metus. Pagal poreikį bei projekto apimtį atlikimo terminas gali būti lanskčiai deriniamas individualiai.


Visi projektai pasirašomi elektroniniu parašu PDF ir ADOC formate bei iškart gali būti keliami į www.infostatyba.lt sistemą statybos leidimui gauti. Taip pat visas pastabas susideriname betarpiškai su projektus tikrinančiomis institucijomis (Valstybine Darbo Inspekcija, Miestų ar Rajonų savivaldybėmis, Ekspertizėmis ir t.t.).

Kontaktai

Telefonas: 

El. paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partneriai