Griovimo projektas

 

1. Griovimo projektą (ypatingo statinio griovimui) sudaro:

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai;

1.2. griovimo darbų organizavimo projektas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo sprendiniai, rengiami pagal Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalies rengimo principus;

2. Griovimo aprašą (neypatingo statinio griovimui) sudaro:

2.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai;

2.2. griovimo darbų organizavimo aprašas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo sprendiniai, rengiami pagal Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalies rengimo principus.

Kontaktai

Telefonas: 

El. paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partneriai